วุฒิสภาฟิลิปปินส์ ซ้ำความจำเป็นในการห้ามผู้ประกอบการ